0000 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A2309 def rec X banner k0000 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A2309 def rec X banner k

Sneeuwgors, Snowbunting, Visarend, Osprey, Strandleeuwerik, Shore Lark, Horned Lark, many Kestrels

November 02, 2023  •  Leave a Comment

Hallo,

Soms kon ik, tussen de buien door, mijn camera even uitlaten. Zo fotografeerde ik, op strand van Noord Texel, nabij de Eierlandse Dam, sneeuwgorzen en strandleeuweriken. Die laatsten voelden als een bonus, want in Nederland is dit mijn eerste waarneming van de soort deze eeuw. De sneeuwgorzen zijn een leuke opsteker. Goed te benaderen, fraai getekende, wat zeg ik, geschilderde vogeltjes. Als een mannetje zich opstelt bij een paar helmgrassprieten in het stuifzand, heb je zomaar een schilderij! Inzoomend zie je details van het winterkleed, zoals de okerbeige franje aan randen van de vleugeldekveren over een witte of zwarte ondergrond en het zwarte puntje op de gele snavels. Het zomerkleed is al aanwezig onder het vers geruide winterkleed en komt in het vroege voorjaar in alle pracht tevoorschijn, na het slijten van de dekveren en hun franje. We zien dan een spierwitte kop en onderzijde met zwart-witte vleugels en staart. De snavelkleur verandert van geel naar zwart door een hoger melaninegehalte. Veel andere gorzen en vinken, maar ook bijvoorbeeld spreeuwen wisselen op dezelfde manier van kleed. Er is onder vogels overigens een grote diversiteit aan ruipatronen.
Vogelen op Texel moest geregeld zonder camera, vanwege weer andere buien. Op 12 oktober golfde, rond het middaguur massale lijstertrek het eiland over, met zanglijster, koperwieken, kramsvogels en een enkele beflijster o.a. bij de tuintjes. De wadkant was goed bezet met grote dichtheden foeragerende vogels. Vooral de pier naast het haventje van Sil, voor de Cocksdorp, was bij opkomend tij een fijne plek. Daar weer eens o.m. rotganzen en pijlstaarten gezien, grote sterns, zilverplevieren, grote groepen goudplevieren, spectaculair bejaagd door slechtvalken, groepen grutto's, rosse grutto's, kanoeten, bontbek- en een enkele kleine plevier. Binnendijks onder andere waterral, kleine zilverreiger, veel watersnippen
Boven de Botshol en Waverhoek kwam op 31 oktober een verlate visarend op doortrek over een cumuluswolk aanzweven, om te jagen rond de Waverhoekse plassen, het kooibos en het fort in de Botshol. Goed te fotograferen. Eénmaal zag ik de vogel duiken, verder weg boven de Kleine Wije. In diezelfde week werden op veel andere plekken in den lande visarenden gemeld. Allemaal wat verlaat. Zij passen hun vluchtschema's aan op de nieuwe klimaatsituatie.
De torenvalk in Waverhoek gaf me een fijne aanleiding een paar foto's uit eerdere ontmoetingen bij te voegen. Je ziet spelende vrouwtjes en jonge vogels en mannetjes die hun prooi eten. In de Brummensche Waarden was dat een sabelsprinkhaan. In Kockengen verscheurde een mannetje een vers gevangen spreeuw tijdens de sneeuwval op 8 februari '21. De sneeuwvlokken liggen nog op zijn roodbruine rug. Spreeuwen zijn in Europa de door torenvalken meest gegeten vogels.
Dagroofvogels, wereldwijd, zijn in de vogelsystematiek heel lang als één nauw verwante groep beschouwd. Logisch, gelet op allerlei aspecten van hun bouw en gedrag. In een Science-publicatie in 2008 kwam (op basis van een genoombrede DNA-analyse van 169 representatieve vogelsoorten), hoogst verrassend, een totaal ander beeld naar voren: de valkachtigen (Falconiformes in de taal van systematici) met de valken en de carcara's, staan juist ver af van havikachtigen (Accipitriformes) met o.m. alle soorten haviken, buizerds, kiekendieven, wouwen, visarend, gieren van de oude èn de nieuwe wereld. Valken en visarenden zijn evolutionair minder verwant dan, bijvoorbeeld, staartmezen en raven dat zijn. De twee roofvogelgroepen zijn twee keer op verschillende momenten, onafhankelijk van elkaar geëvolueerd en zijn nu ingedeeld in verschillende takken van hun evolutionaire stamboom. Een veelbesproken voorbeeld van convergente evolutie. Uit de tak van de valken kwamen later ook de papegaaien, kakatoes en parkieten voort en daarna de zangvogels, zoals uiteindelijk ook die sneeuwgorzen, strandleeuweriken, spreeuwen. De wieg van de zangvogels lag ver weg in wat nu Australië is. Wow, wat een geweldig verhaal, met veel andere verhalen geschreven èn eindelijk ook gelezen in het DNA van vogels.

Zo je wil, open deze map voor een snelle blik en de mogelijkheid van beeldschermvullende weergave van de foto's in deze blog.

If you wish you could open this folder for a quick view and the possibility of full screen display of the images in this blog

Deze samenvatting geeft je een overzicht van mijn portfolio.

This summary gives an overview of my portfolio.

 

Met groet!

Best regards!

Jieles van Baalen

 
Voor een overzicht van de foto's in deze blog, met de mogelijkheid van schermvullende weergave, kun je terecht bij blog foto's
 
 

26 Sneeuwgors, Snow Bunting, Texel 12-10-2023, 0S1A8093 def rec - kopie kopiëren26 Sneeuwgors, Snow Bunting, Texel 12-10-2023, 0S1A8093 def rec - kopie kopiëren

  Sneeuwgors ♂ winter, Snow Bunting, Texel 2023

 

26 Sneeuwgors, Snow Bunting, Texel 12-10-2023, 0S1A7936 def rec26 Sneeuwgors, Snow Bunting, Texel 12-10-2023, 0S1A7936 def rec

  Sneeuwgors ♂ winter, Snow Bunting, Texel 2023

 

26 Sneeuwgors, Snow Bunting, Texel 202326 Sneeuwgors, Snow Bunting, Texel 2023   Sneeuwgors ♂ winter, Snow Bunting, Texel 2023

 

26 Strandleeuwerik, Horned Lark / Shore Lark, Texel 202326 Strandleeuwerik, Horned Lark / Shore Lark, Texel 2023

  Strandleeuwerik, Horned Lark / Shore Lark, Texel 2023

 

26 Strandleeuwerik, Horned Lark / Shore Lark, Texel 202326 Strandleeuwerik, Horned Lark / Shore Lark, Texel 2023    Strandleeuwerik, Horned Lark / Shore Lark, Texel 2023

 

26 Strandleeuwerik, Horned Lark / Shore Lark, Texel 202326 Strandleeuwerik, Horned Lark / Shore Lark, Texel 2023    Strandleeuwerik, Horned Lark / Shore Lark, Texel 2023

 

26a Spreeuw, Starling, Kockengen 201626a Spreeuw, Starling, Kockengen 2016

   Spreeuw, Starling, Kockengen 2016

 

26 Visarend, Osprey, Waverhoek 202326 Visarend, Osprey, Waverhoek 2023   Visarend, Osprey, Waverhoek 2023

 

26a Visarend, Waverhoek 31-10-2023, 0S1A9282 II26a Visarend, Waverhoek 31-10-2023, 0S1A9282 II

  Visarend, Osprey, Waverhoek 2023

 

26a Visarend, Waverhoek 31-10-2023, 0S1A9288 V26a Visarend, Waverhoek 31-10-2023, 0S1A9288 V

  Visarend, Osprey, Waverhoek 2023

 

26 Visarend, Osprey, Waverhoek 202326 Visarend, Osprey, Waverhoek 2023

  Visarend, Osprey, Waverhoek 2023

 

26a Visarend, Osprey, Waverhoek 202326a Visarend, Osprey, Waverhoek 2023   Visarend, Osprey, Waverhoek 2023

 

26 Torenvalk ♀, Waverhoek 26-10-2023, 0S1A916926 Torenvalk ♀, Waverhoek 26-10-2023, 0S1A9169    Torenvalk ♀, Common Kestrel, Waverhoek 2023

 

26 Torenvalk ♀, Waverhoek 26-10-2023, 0S1A917726 Torenvalk ♀, Waverhoek 26-10-2023, 0S1A9177   Torenvalk ♀, Common Kestrel, Waverhoek 2023

 

26 Torenvalk ♀, Common Kestrel, Waverhoek 02-07-2023, 0S1A4428 b II26 Torenvalk ♀, Common Kestrel, Waverhoek 02-07-2023, 0S1A4428 b II   Torenvalk ♀, Common Kestrel, Waverhoek 2023

 

26 Jonker 10-12-2018, S1A5792 def rec26 Jonker 10-12-2018, S1A5792 def rec   Torenvalk ♂, Common Kestrel, Groene Jonker 2018

 

26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7543 II b (3)26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7543 II b (3)

  Torenvalk ♀, Common Kestrel, Brummensche Waarden 2021

 

26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7551 def rec26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7551 def rec

  Torenvalk  juv, Common Kestrel, Brummensche Waarden 2021

 

26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7508 def rec26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7508 def rec   Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 2021

 

26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7479 kopie26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7479 kopie   Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummensche Waarden 2021

 

26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7773 def rec26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7773 def rec   Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummensche Waarden 2021

 

26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7727 II26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7727 II   Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummensche Waarden 2021

 

26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A772026 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7720   Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummensche Waarden 2021

 

26 Torenvalk ♂, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7848 def rec26 Torenvalk ♂, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7848 def rec   Torenvalk ♂, Common Kestrel, Brummensche Waarden 2021

 

26 Torenvalk m, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7851 def rec26 Torenvalk m, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7851 def rec   Torenvalk ♂, Common Kestrel, Brummensche Waarden 2021

 

26 Torenvalk ♂, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7832 def rec26 Torenvalk ♂, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7832 def rec   Torenvalk ♂, Common Kestrel, Brummensche Waarden 2021

 

26 Torenvalk ♂, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7797 def rec26 Torenvalk ♂, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7797 def rec   Torenvalk ♂, Common Kestrel, Brummensche Waarden 2021

 

26 Torenvalk m, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7821 def rec26 Torenvalk m, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7821 def rec   Torenvalk ♂, Common Kestrel, Brummensche Waarden 2021

 

26 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A013226 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A0132   Torenvalk ♂, Common Kestrel, Kockengen 2021

 

26 Torenvalk ♂, Common Kestrel, Kockengen 202126 Torenvalk ♂, Common Kestrel, Kockengen 2021

  Torenvalk ♂, Common Kestrel, Kockengen 2021

 

26 Torenvalk, Common Kestrel  ♂, Torenvalk, Kockengen 2021,26 Torenvalk, Common Kestrel ♂, Torenvalk, Kockengen 2021,

  Torenvalk ♂, Common Kestrel, Kockengen 2021

 

26 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A013726 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A0137   Torenvalk ♂, Common Kestrel, Kockengen 2021

 

26 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A987826 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A9878   Torenvalk ♂, Common Kestrel, Kockengen 2021

 

26 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A9730 b26 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A9730 b   Torenvalk ♂, Common Kestrel, Kockengen 2021

  en ik kan je deze foto-samenvatting van de website aanbevelen.

  I recommend you to open this birds eye view of the website

 

 


Comments

No comments posted.
Loading...