0000 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A2309 def rec X banner k0000 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A2309 def rec X banner k

Lentevogels en meer, Geoorde Futen - Black-necked Grebe - en hun bizarre biologie

May 17, 2021  •  Leave a Comment

Hallo,

Deze blogpost begint waar de vorige eindigde. Wintertafereel met torenvalk en spreeuw geeft mooi weer van hoever dit mannetje moest komen tot waar hij nu is: toen bittere koude, sneeuwjacht, weinig muizen maar wel een spreeuw in de sneeuw. Nu nestelen ze. Van de prooivogels die torenvalken eten, naast muizen als stapelvoedsel, vormen spreeuwen het hoofdmenu, ruwweg 70%. Wat je hier ziet is dus vrij kenmerkend.

Ter ere van al die broedende knobbelzwanen laat ik je een serie zien met wat voorafgaat aan dat broeden: de balts uitgevoerd door een paartje knobbelzwaan in dit geval gefotografeerd vanaf een dijk bij Nijkerk. Heel sierlijk, bijna fijne kunst, natura artis, zonder verdere kunstgrepen.

In een polder direct ten westen van het Zuidlaardermeer, zien we, een paar weken geleden veel geoorde futen. In zomerkleed werkelijk schitterende vogels, in winterkleed saai al houden ze het helderrode oog. Ze leven daar onder de hoede van kokmeeuwen die in hun kolonie bescherming bieden aan broedende geoorde futen zo wordt verondersteld. Het zou gaan om bescherming tegen predatoren. Of geoorde futen een tegenprestatie bieden is niet bekend. De kokmeeuwen laten de legsels van de geoorde futen ongemoeid. Dat is opmerkelijk, want kokmeeuwen nemen wel eieren uit bijvoorbeeld naburige visdiefkolonies.

Ik las twee hoogst interessante artikelen over de biologie van geoorde futen gedurende broedtijd, trek en overwintering. Een bizarre biologie zo blijkt. Val niet van je stoel of, als dat wel gebeurt, lees gewoon door: geoorde futen zijn trekvogels, maar ze kunnen een groot deel van het jaar niet vliegen. Ze vliegen alleen tijdens de voorjaars- en najaarstrek (over afstanden tot in totaal 6000km). In de tussenliggende periodes zijn geoorde futen vluchtloos. Ze bevinden zich dan in hun broedgebieden, de gebieden waar vleugelrui plaatsvindt of de gebieden waarin ze pauzeren en overwinteren. Daarmee hebben ze van alle vliegende vogels veruit de langste vluchtloze periode, ongeveer negen maanden per jaar. Afhankelijk van de fase waarin de vogels verkeren, krimpen of zwellen de vliegspieren of de pootspieren, het hart en de spijsverteringsorganen. Zo slinken vlak voor een etappe tijdens de trek de spijsverteringsorganen en de pootspieren en zwellen het hart en de borstspieren waarmee die futen vliegen. Na de vlucht andersom. En dat in drie à vier cycli per jaar. Voorafgaand aan de jaarlijkse vleugelrui worden ze dik en vet. Bizar inderdaad.  Zijn geoorde futen daarmee kwetsbare vogels? Absoluut niet: de geoorde fuut is wereldwijd de meest algemene Podiceps-soort: ze komen als broedvogel in enorme aantallen voor in Noord Amerika, Europa, Noord Azië en Zuid Afrika. De soort is kennelijk goed aangepast aan bepaalde op aarde ruim aanwezige omstandigheden. Terug naar de foto's: Je ziet een paartje geoorde fuut. Zijn ♂ en ♀ te onderscheiden? Volgens gidsen en handboeken niet, volgens recentere literatuur wel, o.a. o.b.v. bepaalde maten. Ervaren waarnemers kunnen dat ook zegt men. Wie is wie op de foto met dat stel? Ik doe een suggestie. Hoe dan ook, over één à twee weken ben ik nogmaals op genoemde plek om die geinige jongen op de rug van vader en/of moeder te zien.

De gaai stond al lang op mijn lijst. In een grote tuin in Wageningen Hoog krijg ik ze goed voor mijn lens. Brutaal maar schuw en met een prachtig verenkleed. Ze broeden ergens vlakbij. In dezelfde tuin fotografeerde ik een grote bonte specht die zijn tong uitsteekt. Aan de foto van de mannetjesmerel in voorjaarskleed en alerte houding zie je dat deze vogel het best in volle zon gefotografeerd kan worden: pas dan zijn alle mogelijke details en subtiele tintverschillen zichtbaar, zelfs enige weerschijn en krijgt het dier een beter fotografisch reliëf. Ik leg graag vogels vast bij volle zon. Zie bijvoorbeeld deze appelvink en in deze serie o.a. de kuifeend, de kievit en de fitis. Een fitis kan donkere poten hebben, zoals op deze foto; een tjiftjaf geen lichte. Verder: buitelende kieviten, een foeragerende kluut, zwarte stern zonder kop in vlucht, de halsbandparkiet, broedvogel in Kockengen en gefotografeerd in een tuin aldaar. En er is meer.

Ik wens je veel kijkplezier,

Met groet!

Jieles van Baalen

 

14 Torenvalk, Common Kestrel  ♂, Kockengen 2021,14 Torenvalk, Common Kestrel ♂, Kockengen 2021,

  Torenvalk ♂, Common Kestrel with prey, Kockengen 2021,

 

  13 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A013213 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A0132

  Torenvalk ♂, Common Kestrel with prey, Kockengen 2021,

 

14 Torenvalk, Common Kestrel  ♂, Torenvalk, Kockengen 2021,14 Torenvalk, Common Kestrel ♂, Torenvalk, Kockengen 2021,

  Torenvalk ♂, Common Kestrel with prey, Kockengen 2021,

 

13 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A013713 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A0137

  Torenvalk ♂, Common Kestrel with prey, Kockengen 2021,

 

13 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A013213 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A0132

  Torenvalk ♂, Common Kestrel with prey, Kockengen 2021,

 

13 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A987813 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A9878

  Torenvalk ♂, Common Kestrel, Kockengen 2021,

 

13 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A9730 b13 Torenvalk ♂, Kockengen 08-02-2021, 16A9730 b

  Torenvalk ♂, Common Kestrel, Kockengen 2021,

 

14 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 201914 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

  Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

 

14 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 201914 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

  Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

 

14 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 201914 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

  Knobbelzwaan ♂, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

 

14 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 201914 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

  Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

 

14 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 201914 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

  Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

 

14 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 201914 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

  Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

 

14 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 201914 Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

  Knobbelzwaan, ♂, ♀, Mute Swan, Nuldernauw, 2019

 

14 Kuifeend ♂, Tufted Duck, Kockengen 202114 Kuifeend ♂, Tufted Duck, Kockengen 2021

  Kuifeend ♂, Tufted Duck, Kockengen 2021

 

14 Kuifeend ♂, Tufted Duck, Kanis 201714 Kuifeend ♂, Tufted Duck, Kanis 2017

  Kuifeend ♂, Tufted Duck, Kockengen 2017

 

14 Geoorde Fuut ♀, ♂, Haren 202114 Geoorde Fuut ♀, ♂, Haren 2021

  Geoorde Fuut ♀, ♂, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

 

14 Geoorde Fuut ♂, Haren 202114 Geoorde Fuut ♂, Haren 2021

  Geoorde Fuut, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

 

14 Geoorde Fuut ♂, Haren 202114 Geoorde Fuut ♂, Haren 2021

  Geoorde Fuut, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

 

14 Geoorde Fuut ♀, Haren 202114 Geoorde Fuut ♀, Haren 2021

  Geoorde Fuut, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

 

15a Geoorde Fuut ♀, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 202115a Geoorde Fuut ♀, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

  Geoorde Fuut, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

 

15f Geoorde Fuut ♀, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 202115f Geoorde Fuut ♀, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

  Geoorde Fuut, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

 

15f Geoorde Fuut ♀, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 202115f Geoorde Fuut ♀, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

  Geoorde Fuut, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

 

15c Geoorde Fuut ♀, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 202115c Geoorde Fuut ♀, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

  Geoorde Fuut, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

 

15i Geoorde Fuut, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 202115i Geoorde Fuut, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

  Geoorde Fuut, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

 

15j Geoorde Fuut ♀, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 202115j Geoorde Fuut ♀, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

  Geoorde Fuut, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

 

15k Geoorde Fuut ♀, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 202115k Geoorde Fuut ♀, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

  Geoorde Fuut, juv, Black-necked Grebe / Eared Grebe, Haren 2021

 

14 4172 Kluut, Waverhoek 15-05-2021, 16A3925 zwart-wit II14 4172 Kluut, Waverhoek 15-05-2021, 16A3925 zwart-wit II

  Kluut, Pied Avocet, Waverhoek 2021

 

14 Zwarte Stern, Kockengen 202114 Zwarte Stern, Kockengen 2021

  Zwarte Stern, Black Tern, Kockengen 2021

 

14 Zwarte Stern, Kockengen 202114 Zwarte Stern, Kockengen 2021

  Zwarte Stern, Black Tern, Kockengen 2021

 

14 Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 13-05-2021, 16A3858 def rec II14 Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 13-05-2021, 16A3858 def rec II

  Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 2021

 

14 Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 202114 Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 2021

  Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 2021

 

14 Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 202114 Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 2021

  Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 2021

 

14 Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 202114 Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 2021

  Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 2021

 

14 Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 202114 Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 2021

  Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 2021

 

14 Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 202114 Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 2021

  Grutto, Black-tailed Godwit, Kockengen 2021

 

14 Kievit, Ronde Hoep 202114 Kievit, Ronde Hoep 2021

  Kievit, Northern Lapwing, Ronde Hoep 2019

 

14 Kievit, Onner Polder 202114 Kievit, Onner Polder 2021

  Kievit, Northern Lapwing, Onner Polder 2021

 

14 Kievit, Onner Polder 202114 Kievit, Onner Polder 2021

  Kievit, Northern Lapwing, Onner Polder 2021

 

14 Kievit, Onner Polder 202114 Kievit, Onner Polder 2021

  Kievit, Northern Lapwing, Onner Polder 2021

 

14 Kievit, Onner Polder 202114 Kievit, Onner Polder 2021

  Kievit, Northern Lapwing, Onner Polder 2021

 

14 Kievit, Onner Polder 202114 Kievit, Onner Polder 2021

  Kievit, Northern Lapwing, Onner Polder 2021

 

14 Kievit, Onner Polder 202114 Kievit, Onner Polder 2021

  Kievit, Northern Lapwing, Onner Polder 2021

 

14 Kauw,  Jackdaw, Bodegraven 202114 Kauw, Jackdaw, Bodegraven 2021

  Kauw, Jackdaw, Bodegraven 2021

 

14 Kauw ♂, ♀,  Jackdaw, Bodegraven 201814 Kauw ♂, ♀, Jackdaw, Bodegraven 2018

  Kauw ♂, ♀,  Jackdaw, Bodegraven 2018

 

14 Kauw,  Jackdaw, Bodegraven 202114 Kauw, Jackdaw, Bodegraven 2021

  Kauw, Jackdaw, Bodegraven 2021

 

14 Kauw,  Jackdaw, Bodegraven 202114 Kauw, Jackdaw, Bodegraven 2021

 

  Kauw, Jackdaw, Bodegraven 2021

 

14 Kauw,  Jackdaw, Bodegraven 201814 Kauw, Jackdaw, Bodegraven 2018

  Kauw, Jackdaw, Bodegraven 2018

 

14 Gaai, Wageningen 01-04-2021, 16A858714 Gaai, Wageningen 01-04-2021, 16A8587

  Gaai, Eurasian Jay, Wageningen 2021

 

14 Gaai, Wageningen 01-04-2021, 16A858414 Gaai, Wageningen 01-04-2021, 16A8584

  Gaai, Eurasian Jay, Wageningen 2021

 

14 Gaai, Wageningen 01-04-2021, 16A8585 c14 Gaai, Wageningen 01-04-2021, 16A8585 c

  Gaai, Eurasian Jay, Wageningen 2021

 

14 Gaai, Eurasian Jay, Wageningen 202114 Gaai, Eurasian Jay, Wageningen 2021

  Gaai, Eurasian Jay, Wageningen 2021

 

14 Merel ♂, Eurasian Blackbird, Wageningen 202114 Merel ♂, Eurasian Blackbird, Wageningen 2021

  Merel ♂, Eurasian Blackbird, Wageningen 2021

 

14 Fitis ♂, Willow Warbler, Goilverdinger Waard, Everdingen 202114 Fitis ♂, Willow Warbler, Goilverdinger Waard, Everdingen 2021

  Fitis ♂, Willow Warbler, Goilberdinger Waard, Everdingen 2021

 

14 Grote Bonte Specht ♂, Great Spotted Woodpecker, Wageningen 202114 Grote Bonte Specht ♂, Great Spotted Woodpecker, Wageningen 2021

  Grote Bonte Specht ♂, Great Spotted Woodpecker, Wageningen 2021

 

14 Grote Bonte Specht ♂, Great Spotted Woodpecker, Wageningen 202114 Grote Bonte Specht ♂, Great Spotted Woodpecker, Wageningen 2021

  Grote Bonte Specht ♂, Great Spotted Woodpecker, Wageningen 2021

 

14 Zwartkop ♂, Blackcap, Goilberdingse Waard 202114 Zwartkop ♂, Blackcap, Goilberdingse Waard 2021

  Zwartkop ♂, Blackcap, Goilberdinger Waard, Everdingen 2021

 

14 Zwartkop ♂, Blackcap, Goilberdingse Waard 202114 Zwartkop ♂, Blackcap, Goilberdingse Waard 2021

  Zwartkop ♂, Blackcap, Goilberdinger Waard, Everdingen 2021

 

14 Kneu ♂, Common Linnet, Goilberdinger Waard, Everdingen 202114 Kneu ♂, Common Linnet, Goilberdinger Waard, Everdingen 2021

  Kneu ♂, Common Linnet, Goilberdinger Waard, Everdingen 2021

 

14 Halsbandparkiet ♀, ♂, Rose-ringed Parakeet, Kockengen 202114 Halsbandparkiet ♀, ♂, Rose-ringed Parakeet, Kockengen 2021

  Halsbandparkiet ♀, ♂, Rose-ringed Parakeet, Kockengen 2021

 

14 Halsbandparkiet ♀, ♂, Rose-ringed Parakeet, Kockengen 202114 Halsbandparkiet ♀, ♂, Rose-ringed Parakeet, Kockengen 2021

  Halsbandparkiet ♀, ♂, Rose-ringed Parakeet, Kockengen 2021

 

14 Halsbandparkiet, Rose-ringed Parakeet, Kockengen 202114 Halsbandparkiet, Rose-ringed Parakeet, Kockengen 2021

  Halsbandparkiet ♂, Rose-ringed Parakeet, Kockengen 2021

 

14 Halsbandparkiet  ♀, Rose-ringend Parakeet, Kockengen 202114 Halsbandparkiet ♀, Rose-ringend Parakeet, Kockengen 2021

  Halsbandparkiet ♀, Rose-ringed Parakeet, Kockengen 2021

  en ik kan je deze foto-samenvatting van de website aanbevelen.

  I recommend you to open this birds eye view of the website

 

 


Comments

No comments posted.
Loading...