0 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A2309 def rec IX banner k0 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A2309 def rec IX banner k

About Jieles van Baalen - Biologist, Photographer

May 31, 2021  •  Leave a Comment

NL

Jieles van Baalen studeerde zoögeografie en plantenoecologie in Amsterdam, Vrije Universiteit, en promoveerde daar op plantenoecologisch onderzoek. Daarna werkte hij in het milieukundig onderzoek en in diverse beleids- en wetenschapscoördinerende functies bij de rijksoverheid.

Biologie blijft één van de rode draden in mijn werkzame en privé-leven en brengt mij ook op het pad van de fotografie. Ik verken nu een aantal jaren de eindeloze mogelijkheden van de combinatie biologie-fotografie en wel in ruime zin: ik fotografeer met evenveel plezier onderwerpen uit de natuur als mensen en landschappen.

Voor wie graag bijzondere waarnemingen en impressies deelt of vluchtige, wellicht zelfs beslissende momenten, is fotografie bijna een wondermiddel. Ik probeer in beelden te vatten en over te brengen wat mij treft: een houding of een expressie, een onverwachte verschijning, patronen, vlucht, kleur, licht, perspectief.

Er is ook zo allemachtig veel te zien, wandelend in Nederland of op andere plekken in Europa, trekkend door de Andes, de bergen van Zuid China, de Himalaya in Bhutan, de uitgestrektheid belevend van Afrika en Australië, in New York zijn of in een dorp in Kameroen. Mijn camera werkt als een soort kompas in de veelheid van indrukken dichtbij en ver weg.

Je kunt de diversiteit binnen en tussen al die gebieden en plaatsen goed vergelijken met de schijnbaar eindeloos gevarieerde natuur, zoals die nog in allerlei streken aanwezig is en die ik, als bioloog zo waardeer en bewonder.

Daarom deel ik op deze plek, met veel plezier een kleine selectie uit die diversiteit.

Jieles van Baalen

 

ENG

Dr. Jieles van Baalen studied zoögeography and plant ecology at the Free University, Amsterdam, and wrote his PhD thesis in the field of plant ecology. Subsequently he worked in environmental research and in various policy- and science coordinating functions in the central government of the Netherlands

Biology continues to be one of my guiding themes. It brings me on the path of photography. For a number of years now I am exploring the particular opportunities of the combination biology-photography. In a wider sense, as I also very much enjoy to picture people and landscapes.

Photography is a nice way to share observations, experiences, encounters, allowing you to picture and show the fleeting, maybe even decisive moments lurking outside when walking the camera. I try to capture whatever strikes me: a posture, an expression, gestures, flight, colours, patterns, perspective.

And yes, there is so much to be seen and pictured when walking the countryside of the Netherlands or somewhere else in Europe, hiking at low and high altitude in the Andes or the mountains of South China, the Himalayas of Bhutan, experiencing the spaces of Africa and Australia, being in New York or a village in Cameroon. My camera offers good support to navigate the multitude of impressions I get out there. 

The diversity in and among these places relates to the spectacular diversity of nature I, as a biologist, admire and value so much. The beauty of it all gives rise to a particular sense of purpose.

Here I gladly share a short selection from this diversity.

Jieles van Baalen

 

Jieles van Baalen, Saturnino Llactahuaman Lastra, Perú 2014Jieles van Baalen, Saturnino Llactahuaman Lastra, Perú 2014

                                     Jieles van Baalen     Saturnino Llactahuaman Lastra     Perú 2014


Comments

No comments posted.
Loading...