0000 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A2309 def rec X banner k0000 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A2309 def rec X banner k

Van purperreiger naar alpenmarmot en terug. From Purple Heron to Alpine Marmot and back again.

October 13, 2021  •  Leave a Comment

Allerlei omzwervingen door struweel en riet, open land, hoge bergen en virtueel, in mijn eigen fotoarchief, leveren een aantal toonbare foto’s op, die ik je bij deze graag toon.

Rond de purperreigerkolonie in Kockengen vond ik in het zompige moeras één kijkgat door de zwarte elzen met zicht op twee balancerende, juveniele vogels. Ze staarden verbaasd naar die gestalte in het struweel met dat grote oog in zijn hoofd. De twee reigers passeerden elkaar wankelend over de takken, waarna er uiteindelijk één de kolonie invloog en de ander in de elzen uit het oog verdween. De fotoserie in deze blog begint met drie foto's uit 20 à 30 sec poseren. De kolonie in Kockengen telt in haar eerste jaar direct naar schatting 8 nesten. Op advies van Henk van der Kooij, purperreigerspecialist, is het aantal nesten geschat met behulp van een drone, die met veel kunst en vliegwerk werd bestuurd door Gerhard Hof. Nederland telt rond de 30 purperreigerkolonies met in totaal ongeveer 1000 broedpaar. Dat is een aanzienlijke stijging na het minimum van 200 broedparen in de jaren ’80. Dieptepunt en herstel gaan gelijk op met de neerslaghoeveelheden in de Sahel, m.n het stroomgebied dat afwatert naar de Inner Niger Delta, het belangrijkste overwinteringsgebied van Nederlandse purperreigers.

Purperreigers hebben een enorm verspreidingsgebied: ze komen voor van West Europa tot in Oost Rusland, bijna heel Afrika ten zuiden van de Sahara en van Zuid en Zuid-Oost Azië tot in Noord Korea. De wereldpopulatie wordt geschat op 180.000 à 380.000 volwassen vogels (BirdLife 2021). In Europa broeden ruwweg 40.000 broedpaar. Zelf mocht ik in een moeras in Sri Lanka een mannetje van de ondersoort manilensis fotograferen, op het uiterlijk in niets te onderscheiden van Europese purperreigers. (Op de achtergond zie je een Pheasant-tailed Jacana, een kensoort van wetlands in Azië en vaak samen te vinden met purperreigers). De balts van purperreigers is van een ongekende sierlijkheid. Mooi beschreven in good old HBWP, nog maar weinig gefotografeerd. Er blijft iets te wensen over.

Purperreigers zijn dus tropische vogels, waarvan een deel van de individuen broeduitstapjes maakt naar noordelijker regio’s. De noordelijkste broedlocaties van purperreigers zijn die in Nederland. Dat geeft extra betekenis aan de prestaties in Nederland ter bescherming van purperreigers, want aan de grenzen van hun areaal zijn broedvogels over het algemeen kwetsbaarder dan in het centrum daarvan. Waarom trekken purperreigers eigenlijk naar het noorden om daar te broeden, als hun voortplanting in de tropen van Afrika, Zuid en Zuid-Oost Azië een goede overlevingsstrategie is? Waarom trekken vogels überhaupt? Er bestaan vermoedens, of zo je wilt hypothesen (al zijn die niet of nauwelijks toetsbaar), maar nog geen stevig onderbouwde verklaringen. Een mooi vermoeden voor purperreigers is de grotere daglengte op onze breedte tijdens de zomer, met als waarschijnlijk evolutionair voordeel een dagelijks uren langere voedertijd voor de jongen. Dat geldt vermoedt men ook voor veel van onze andere zomergasten, zoals zwaluwen, gierzwaluwen, loofzangers, moeraszangers en vele anderen die in de broedtijd voor een paar maanden met hun complete populaties vanuit Afrika naar hier verhuizen. Mogelijk zet dat voordeel een deel van de purperreigers uit Afrika aan tot hun trek naar het Noorden. Als soort lijkt de purperreiger zo het beste van twee werelden te combineren: èn jaarlijks migreren naar noordelijker regio's om daar te broeden èn broedsucces in de tropen. Waarom doen niet meer vogelsoorten dat?

In de Brummense Waard langs de IJssel treffen we oefenende juveniele torenvalken. Even later een mannetje dat een sabelsprinkhaan eet. In de Lauwersmeer kijkt een grauwe klauwier over zijn jachtterrein en vliegen grote zilverreigers langs.

Bij onze wandelingen van afgelopen september in de Zwitserse Unterengadin heb ik geen vogels van betekenis gefotografeerd, maar wel een kenmerkend zoogdier: de alpenmarmot. Als compensatie voor dit tekort aan vogels voeg ik deze marmotten toe en, nu ik toch een zoogdier laat zien, krijg je als extra het eekhoorntje mee dat in 2019 voor mijn schuiltentje verscheen in de tuin van Johanna en Willem. Het is een zogend vrouwtje, wat te zien is aan het tepeltje op één van de foto’s. Een bijzonderheid is het witte linker voorvoetje.

In mijn verzameling onbewerkte vogelfoto’s ontdek ik de onvermijdelijke blauwborst en formatievliegende wilde eenden, dit voorjaar in Waverhoek, een uit de Noordzee opspattende papegaaiduiker. Ik doe er ook twee nieuwe close-ups bij,  en een paar alken op Inner Farne. Die laatste foto is aanleiding om de eerder getoonde serie met baltsende alken op Inner Farne te herbewerken tot een betere kwaliteit en hier weer te geven. Verder in Kockengen smienten op het ijs in de Grote Heicop, februari ‘21 en een maand later een holenduifje op een tak bij zijn nestkast in de rietlanden bij Kockengen.

Van Terschelling afgelopen weekend 8-11 oktober zijn de foto's van trekkende spreeuwen.

En, aan het eind van deze  serie, nogmaals, de prijswinnende foto van een kauwtje, met nestmateriaal vlak voor de landing bij haar nesthol, april dit jaar in Bodegraven.

Ik wens je veel kijkplezier,

Met groet!

Best regards!

Jieles van Baalen

 

 

17 Purperreiger juv, Purple Heron, Kockengen 202117 Purperreiger juv, Purple Heron, Kockengen 2021

  Purperreiger juv, Purple Heron, Kockengen 2021

 

17 Purperreiger juv, Kockengen 29-07-2021, 16A789717 Purperreiger juv, Kockengen 29-07-2021, 16A7897

  Purperreiger juv, Purple Heron, Kockengen 2021

 

17 Purperreiger juv, Kockengen 29-07-2021, 16A7884 adeux b17 Purperreiger juv, Kockengen 29-07-2021, 16A7884 adeux b

  Purperreiger juv, Purple Heron, Kockengen 2021 

 

17 Purperreiger juv, Purple Heron, Kockengen 202117 Purperreiger juv, Purple Heron, Kockengen 2021

  Purperreiger juv, Purple Heron, Kockengen 2021 

 

0 Purperreiger juv, Kockengen 29-07-2021, 16A7898 banner0 Purperreiger juv, Kockengen 29-07-2021, 16A7898 banner

  Purperreiger juv, Purple Heron, Kockengen 2021 

 

17 Purple Heron, ssp. manilensis,  Purpurreiger, Bundala NP, Sri Lanka 201917 Purple Heron, ssp. manilensis, Purpurreiger, Bundala NP, Sri Lanka 2019

  Purperreiger, ssp manilenis, Purple Heron, Pheasant-tailed Jacana, Sri Lanka 2019 

 

26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7543 II b (3)26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7543 II b (3)

  Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 26-07-2021

 

17 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7509 def rec17 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7509 def rec

  Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 26-07-2021

 

17 Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 202117 Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 2021

  Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 26-07-2021

 

17 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7479 kopie17 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7479 kopie 17 Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 202117 Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 2021

 

  Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 26-07-2021

 

17 Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 202117 Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 2021

  Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 26-07-2021

 

17 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7727 II17 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7727 II

  Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 26-07-2021

 

26 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A772026 Torenvalk juv, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7720

  Torenvalk juv, Common Kestrel, Brummense Waard 2021 

 

17 Torenvalk m, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7821 III17 Torenvalk m, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7821 III

  Torenvalk ♂, Common Kestrel, Brummense Waard 2021 

 

17 Torenvalk m, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A783317 Torenvalk m, Brummense Waard, 26-07-2021, 16A7833

  Torenvalk ♂, Common Kestrel, Brummense Waard 26-07-2021

 

17 Grauwe Klauwier, Lauwersmeer 03-08-2021, 16A793217 Grauwe Klauwier, Lauwersmeer 03-08-2021, 16A7932

  Grauwe Klauwier ♂, Red-becked Shrike, Lauwersmeer 2021

 

17 Grote Zilverreiger, Waverhoek 09-08-2021, 16A807217 Grote Zilverreiger, Waverhoek 09-08-2021, 16A8072

  Grote Zilverreiger, Great White Heron 2021

 

17 Wilde eend, m,v, Waverhoek          ,16A699917 Wilde eend, m,v, Waverhoek ,16A6999

  Wilde eend ♀, ♂, Mallard 2021

 

17 Blauwborst, Waverhoek 20-03-2021, 16A8000 def rec17 Blauwborst, Waverhoek 20-03-2021, 16A8000 def rec

  Blauwborst ♂, Bluethroat, Waverhoek 2021 

 

17 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A2309 def rec VIII17 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A2309 def rec VIII

  Papegaaiduiker, Atlantic Puffin, Farne Isles 2019 

 

17 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A375717 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A3757

  Papegaaiduiker, Atlantic Puffin, Farne Isles 2019

 

17 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A376117 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A3761

  Papegaaiduiker, Atlantic Puffin, Farne Isles 2019

 

17 Alk, Farne Eilanden 15-06-2019, 16A369417 Alk, Farne Eilanden 15-06-2019, 16A3694

  Alk, Razorbill, Farne Eilanden 2019

 

17 Alk, Razorbill, Farne Isles 201917 Alk, Razorbill, Farne Isles 2019

  Alk, Razorbill, Farne Eilanden 2019

 

17 Alk, Farne Eilanden 15-06-2019, S1A7114 def rec17 Alk, Farne Eilanden 15-06-2019, S1A7114 def rec

  Alk, Razorbill, Farne Eilanden 2019

 

17 Alk, Farne Eilanden 15-06-2019, S1A7113 def rec17 Alk, Farne Eilanden 15-06-2019, S1A7113 def rec

  Alk, Razorbill, Farne Eilanden 2019

 

17 Alk, Farne Eilanden 15-06-2019, S1A7109 def rec17 Alk, Farne Eilanden 15-06-2019, S1A7109 def rec

  Alk, Razorbill, Farne Eilanden 2019

 

17 Alk, Farne Eilanden 15-06-2019, S1A7107 der rec17 Alk, Farne Eilanden 15-06-2019, S1A7107 der rec

  Alk, Razorbill, Farne Eilanden 2019

 

17 Smient en Kuifeend, Kockengen 09-02-2021, 16A0340 II b17 Smient en Kuifeend, Kockengen 09-02-2021, 16A0340 II b

  Smient ♀, ♂, European Wigeon, Kuifeend, Tufted Duck ♂, 2021

 

17 Holenduif, Kockengen 31-03-2021, 16A851517 Holenduif, Kockengen 31-03-2021, 16A8515

  Holenduif, Stock Dove, Kockengen 2021

 

17a Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021, 16A8263 II17a Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021, 16A8263 II

  Alpenmarmot, Val Champatsch 2021

 

17 Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021, 16A8317 III b17 Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021, 16A8317 III b

  Alpenmarmot, Val Champatsch 2021

 

17 Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021, 16A8440 II b17 Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021, 16A8440 II b

  Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021

 

17 Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021, 16A8468 b k17 Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021, 16A8468 b k

  Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021

 

17 Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021, 16A8499 b k17 Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021, 16A8499 b k
  Alpenmarmot, Val Champatsch 12-09-2021

 

17 Eekhoorn v, Wageningen 05-04-2019, 16A5764 b - kopie17 Eekhoorn v, Wageningen 05-04-2019, 16A5764 b - kopie

  Eekhoorn ♀, Eurasian Squirrel, 2019

 

17 Eekhoorn v, Wageningen 05-04-2019, 16A5770 - kopie17 Eekhoorn v, Wageningen 05-04-2019, 16A5770 - kopie

  Eekhoorn ♀, Eurasian Squirel, 2019

 

17 Eekhoorn v, Wageningen 05-04-2019, 16A5788 b17 Eekhoorn v, Wageningen 05-04-2019, 16A5788 b

  Eekhoorn ♀, Eurasian Squirel, 2019

 

17 Spreeuw, Terschelling 11-10-2021, 16A97089 k17 Spreeuw, Terschelling 11-10-2021, 16A97089 k

  Spreeuw, Common Starling, Terschelling 2021

 

17 Spreeuw, Terschelling 11-10-2021, 16A969817 Spreeuw, Terschelling 11-10-2021, 16A9698

  Spreeuw, Common Starling, Terschelling 2021

 

17 Spreeuw, Terschelling 11-10-2021, 16A9687 II17 Spreeuw, Terschelling 11-10-2021, 16A9687 II

  Spreeuw, Common Starling, Terschelling 2021

 

17 Kauw, Jackdaw, Bodegraven 15-04-2021, 16A0320 II17 Kauw, Jackdaw, Bodegraven 15-04-2021, 16A0320 II

  Kauw, Jackdaw, Bodegraven 2021

  en ik kan je deze foto-samenvatting van de website aanbevelen.

  I recommend you to open this birds eye view of the website

 


Comments

No comments posted.
Loading...