0000 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A2309 def rec X banner k0000 Papegaaiduiker, Farne Isles 15-05-2019, 16A2309 def rec X banner k

Bruine Kiekendief / Marsh Harrier, Staartmees / Long-tailed Tit, Vuurgoudhaan / Firecrest, baby hare

February 08, 2023  •  Leave a Comment

Hallo,

Dicht bij huis maakte ik de afgelopen weken een variatie aan vogelfoto’s en kreeg ik als bonus drie kleine harige haasjes voor de lens, in hun leger, op 17 maart jl. te zien op een weitje langs Portengen en aan het eind van deze fotoserie. De volgende dag was het leger leeg. De bonus-haasjes zijn een gelukkige, vermoedelijk once-in-a-lifetime toegift. Men komt al zelden een hazenleger tegen en dan met drie juvenielen erin, die maar twee à drie dagen in het leger blijven. Hoogst zeldzaam.

Dichter bij huis bestaat een plek op de zilverkade te Kockengen, vanwaar ik begin april tijdens vroege ochtenden heb staan opkijken tegen een paar baltsende bruine kiekendieven. Het mannetjeskleed was aanleiding de soort Circus aeruginosus, ‘rusty circler’ te noemen. Wat die naam niet tot uitdrukking brengt is een ander kenmerk van de soort: de acrobatische baltsvluchten van bruine kiekendief mannetjes, in dit geval getoond door één van twee mannetjes boven de rietlanden die het ene vrouwtje daar het hof maakten. (het tweede, minder succesvolle mannetje is hoog in de lucht te zien op foto 9 in deze serie. dit mannetje lijkt jonger, gelet op juveniele kenmerken te zien in de linker bovenvleugel). Het volwassen mannetje, normaal zwijgzaam, laat zich horen met een ijle, jammerende baltsroep hoog boven het door hem gekozen territorium in het riet. Op het hoogste punt kantelt hij één of meerde keren – ook op foto – waarna in een pijlsnelle afdaling naar het riet, een reeks bizarre, totaal losgeslagen buitelingen, salto’s en schroeven opgevoerd wordt. Samen met die bewegingen gebruikt hij de kleurcontrasten in de bovenvleugel om krachtige signalen af te geven. Fantastisch om dat te aanschouwen. Eerste rang op de zilverkade. Hij wil het vrouwtje overtuigen van zijn vliegvaardigheid en viriliteit. Het is een serieus toelatingsexamen, het vrouwtje kiest en de uitslag bepaalt of hij zijn speciale eigenschappen dit jaar aan een volgende generatie mag doorgeven. Met zijn hangende poten, te zien in het lagere deel van de baltsvlucht, lijkt hij haar uit te nodigen: zullen we een nest maken? En zo gebeurde. Ze voeren ijverig takken aan en, waar dat mannetje met zijn tak neerstrijkt in het riet, ligt nu ongetwijfeld een nest. Enkele dagen later sta ik weer in de buurt van nu waarschijnlijk twee, nabijgelegen bruine-kiekendief-territoria in het riet: veel activiteit van twee mannetjes en twee vrouwtjes. Plotseling benadert een mannetje een vrouwtje in vlucht. Het vrouwtje kantelt en houdt haar klauwen hoog. Mannetje valt aan! Oogt agressief, maar je ziet een schijnaanval en het is spel, een onderdeel van de baltsrituelen van bruine kiekendieven. Het gaat volgens mij goed met dit stel. Drie dagen later sta ik weer op de zilverkade tegenover de twee territoria. Nog steeds veel beweging bij de bruine kiekendieven, al verandert het beeld: een paartje probeert te paren in een zwarte els en er vliegen mannetjes met buit boven hun territoria. Je ziet de grassprieten die de kiekendief meenam toen hij een haasje uit het gras greep. Er was alleen niemand om de buit af te geven. Na rondjes boven het riet vlogen ze weer richting weilanden. Een paar dagen later, 27 april, is de vliegactiviteit sterk verminderd. We zien nu slechts een enkel rondvliegend mannetje. Zou het broeden begonnen zijn? Goede kans, want dit is precies de week waarin in Nederland tot dan toe de helft van de bruine kiekendieven het eerste ei hebben gelegd. Als dat werkelijk de stand van zaken is breekt in week 23 het eerste jong uit zijn ei. Ik hoop dat de vossen afstand houden. De vos is een belangrijk predator van kiekendieven. Nog niet zo lang geleden is er één met een wildcamera in de bosjes vlakbij gefotografeerd. Dat wordt nog spannend.

Wat mij aan de drie kleinste vogeltjes van Europa verbaast is dat ze onze winter doorkomen op een dieet van insecten, spinnen en andere zeer kleine diertjes waarvan ze per dag ongeveer hun lichaamsgewicht eten om te kunnen blijven bewegen en warm te blijven. Nou goed staartmezen doen dat ook. Kennelijk past dat, bij deze standvogeltjes, in een goede lange-termijn overlevingsstrategie, al maakten strenge winters wel veel slachtoffers. De foeragerende vuurgoudhaan vergde het uiterste van mijn camera – 1/8000sec sluitertijd bij 12 beelden per sec, met full frame, maar dan zie je ook precies wat hij deed.

 

Ik wens je veel kijkplezier!

 

Met groet, Jieles van Baalen

 

22  Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 02-04-2023, 0S1A935622 Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 02-04-2023, 0S1A9356

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22 Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 04-04-2023, 0S1A985122 Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 04-04-2023, 0S1A9851

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22 Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 04-04-2023, 0S1A978522 Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 04-04-2023, 0S1A9785

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22c Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 02-04-2023, 0S1A9380 II22c Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 02-04-2023, 0S1A9380 II

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22j Marsh Harrier ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322j Marsh Harrier ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22c Bruine Kiekendief v, Rietlanden Kockengen 04-04-2023, 0S1A9524 II22c Bruine Kiekendief v, Rietlanden Kockengen 04-04-2023, 0S1A9524 II

  Bruine Kiekendief ♀, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22k Bruine Kiekendief v, Rietlanden Kockengen 13-05-2023, 0S1A131322k Bruine Kiekendief v, Rietlanden Kockengen 13-05-2023, 0S1A1313

  Bruine Kiekendief ♀, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22L Bruine Kiekendief v, Rietlanden Kockengen 13-05-2023, 0S1A1307 III22L Bruine Kiekendief v, Rietlanden Kockengen 13-05-2023, 0S1A1307 III

  Bruine Kiekendief ♀, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023


22c Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 02-04-2023, 0S1A923022c Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 02-04-2023, 0S1A9230

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22a Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 04-04-2023, 0S1A9827 II22a Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 04-04-2023, 0S1A9827 II

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22a Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 04-04-2023, 0S1A9826 II22a Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 04-04-2023, 0S1A9826 II

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22 Bruine Kiekendief v, Rietlanden Kockengen 04-04-2023, 0S1A986322 Bruine Kiekendief v, Rietlanden Kockengen 04-04-2023, 0S1A9863

  Bruine Kiekendief ♀, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22k Marsh Harrier ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322k Marsh Harrier ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22 Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 05-04-2023, 0S1A999322 Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 05-04-2023, 0S1A9993

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22c Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 05-04-2023, 0S1A9995 III22c Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 05-04-2023, 0S1A9995 III

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22gII Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 05-04-2023, 0S1A9996 def rec II22gII Bruine Kiekendief m, Rietlanden Kockengen 05-04-2023, 0S1A9996 def rec II

 

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22f Marsh Harrier  ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322f Marsh Harrier ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♀, ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22f Marsh Harrier  ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322f Marsh Harrier ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♀, ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22f Marsh Harrier  ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322f Marsh Harrier ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♀, ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22f Marsh Harrier  ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322f Marsh Harrier ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♀, ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22f Marsh Harrier  ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322f Marsh Harrier ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♀, ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22f Marsh Harrier  ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322f Marsh Harrier ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♀, ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22f Marsh Harrier  ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322f Marsh Harrier ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♀, ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22f Bruine Kiekendief m,v, Rietlanden Kockengen 23-04-2023, 0S1A049522f Bruine Kiekendief m,v, Rietlanden Kockengen 23-04-2023, 0S1A0495

  Bruine Kiekendief ♀, ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22f Bruine Kiekendief m,v, Rietlanden Kockengen 23-04-2023, 0S1A049722f Bruine Kiekendief m,v, Rietlanden Kockengen 23-04-2023, 0S1A0497

  Bruine Kiekendief ♀, ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22k Marsh Harrier  ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322k Marsh Harrier ♀, ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♀, ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22f Bruine Kiekendief m,v, Rietlanden Kockengen 23-04-2023, 0S1A0499 II22f Bruine Kiekendief m,v, Rietlanden Kockengen 23-04-2023, 0S1A0499 II

  Bruine Kiekendief ♀, ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22g Marsh Harrier ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322g Marsh Harrier ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22g Marsh Harrier ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322g Marsh Harrier ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22l Marsh Harrier ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322l Marsh Harrier ♂, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

 

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22g Marsh Harrier ♀, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 202322g Marsh Harrier ♀, bruine Kiekendief, Rietlanden Kockengen 2023

  Bruine Kiekendief ♂, Western Marsh Harrier, Kockengen 2023

 

22 Buizerd, Parkbos Haarzuilens, 14-12-2022, 16A9976 II22 Buizerd, Parkbos Haarzuilens, 14-12-2022, 16A9976 II

  Buizerd, Common Buzzard, Parkbos De Haar, Haarzuilens 2023

 

22a Roodborsttapuit, European Stonechat, Waverhoek 05-04-2023, 0S1A002922a Roodborsttapuit, European Stonechat, Waverhoek 05-04-2023, 0S1A0029

  Roodborsttapuit ♂, European Stonechat, Waverhoek 2023

 

22 Staartmees, Goilberdingerwaard 14-11-2022, 16A9794 II22 Staartmees, Goilberdingerwaard 14-11-2022, 16A9794 II

  Staartmees, Long-tailed Tit, Goilberdingerwaard 2022

 

22 Staartmees, Goilberdingerwaard 14-11-2022, 16A9815 b22 Staartmees, Goilberdingerwaard 14-11-2022, 16A9815 b

  Staartmees, Long-tailed Tit, Goilberdingerwaard 2022

 

22 Staartmees, Goilberdingerwaard 14-11-2022, 16A9813 d22 Staartmees, Goilberdingerwaard 14-11-2022, 16A9813 d

  Staartmees, Long-tailed Tit, Goilberdingerwaard 2022

 

22 Vuurgoudhaan ♂, Firecrest, Parkbos De Haar, Haarzuilens 202222 Vuurgoudhaan ♂, Firecrest, Parkbos De Haar, Haarzuilens 2022

  Vuurgoudhaan ♂, Firecrest, Parkbos De Haar, Haarzuilens 2023

 

22 Vuurgoudhaan ♂, Firecrest, Parkbos De Haar, Haarzuilens 202222 Vuurgoudhaan ♂, Firecrest, Parkbos De Haar, Haarzuilens 2022

  Vuurgoudhaan ♂, Firecrest, Parkbos De Haar, Haarzuilens 2023

 

22 Vuurgoudhaan ♂, Firecrest, Parkbos De Haar, Haarzuilens 202222 Vuurgoudhaan ♂, Firecrest, Parkbos De Haar, Haarzuilens 2022

   Vuurgoudhaan ♂, Firecrest, Parkbos De Haar, Haarzuilens 2023

 

22 Goudhaan ♂, Goldcrest, De Koksdorp, Texel 201522 Goudhaan ♂, Goldcrest, De Koksdorp, Texel 2015

  Goudhaan ♀, Goldcrest, De Koksdorp, Texel 2015

 

22 Winterkoning, Groene Jonker, Noorden 09-02-2023,16A0696 def rec III22 Winterkoning, Groene Jonker, Noorden 09-02-2023,16A0696 def rec III

  Winterkoning, Northern Wren, Groene Jonker 2023

 

22 Winterkoning, Northern Wren,  Groene Jonker, Noorden 202322 Winterkoning, Northern Wren, Groene Jonker, Noorden 2023

  Winterkoning, Northern Wren, Groene Jonker 2023

 

22 Winterkoning, Groene Jonker, Noorden 09-02-2023,16A0698 def rec22 Winterkoning, Groene Jonker, Noorden 09-02-2023,16A0698 def rec

  Winterkoning, Northern Wren, Groene Jonker 2023

 

22 Winterkoning, Groene Jonker, Noorden 09-02-2023,16A0714 III22 Winterkoning, Groene Jonker, Noorden 09-02-2023,16A0714 III

  Winterkoning, Northern Wren, Groene Jonker 2023

 

22 Winterkoning, Groene Jonker, Noorden 09-02-2023,16A072022 Winterkoning, Groene Jonker, Noorden 09-02-2023,16A0720

  Winterkoning, Northern Wren, Groene Jonker 2023

 

22 Boomkruiper, Goilberdinger Waard, 11-01-2023, 16A0060 III22 Boomkruiper, Goilberdinger Waard, 11-01-2023, 16A0060 III

  Boomkruiper, Eurasean Treecreeper, Goilberdingerwaard 2023

 

22 Boomkruiper, Goilberdinger Waard, 11-01-2023, 16A006222 Boomkruiper, Goilberdinger Waard, 11-01-2023, 16A0062

  Boomkruiper, Eurasean Treecreeper, Goilberdingerwaard 2023

 

22 Grote bomte specht, Schweibergerbosch, Mechelen 21-03-2023, 0S1A8694 II22 Grote bomte specht, Schweibergerbosch, Mechelen 21-03-2023, 0S1A8694 II

  Grote bonte specht, Schweibergerbosch, Mechelen 2023


22 Haasjes, bij Hans en Helma, Kockengen 202322 Haasjes, bij Hans en Helma, Kockengen 2023

  Haasjes in hun leger, Hares in their den, juvenile, Portengen, Kockengen

 

22 Haasjes, bij Hans en Helma, Kockengen 202322 Haasjes, bij Hans en Helma, Kockengen 2023

  Haasjes in hun leger, Hares in their den, juvenile, Portengen, Kockengen 2023

 

22 Haasjes, bij Hans en Helma, Kockengen 202322 Haasjes, bij Hans en Helma, Kockengen 2023

  Haasjes in hun leger, Hares in their den, juvenile, Portengen, Kockengen 2023

 

22 Haasjes, bij Hans en Helma, Kockengen 17-03-2023, 16A1176 k22 Haasjes, bij Hans en Helma, Kockengen 17-03-2023, 16A1176 k

  Haasjes in hun leger, Hares in their den, juvenile, Portengen, Kockengen 2023

  en ik kan je deze foto-samenvatting van de website aanbevelen.

  I recommend you to open this birds eye view of the website

 

 


Comments

No comments posted.
Loading...